รับผู้ป่วยชายติดเตียง ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการชักเกร็ง นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๒๒.๔๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยชายติดเตียง ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการชักเกร็ง นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ