เข้าร่วมพิธีเปิดงานปรางค์ปริทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดงานปรางค์ปริทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปรางค์แก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ โดยมีนายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และเพจ Facebook บ้านปรางค์ สพป.น่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ