ออกให้บริการช่วยเหลือ ล้างแผลให้กับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๒๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการช่วยเหลือ ล้างแผลให้กับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในพื้นที่บ้านร้อง ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ