การประชุม อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว ประธานในที่ประชุม ได้เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ