โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว ณ หอประชุมโรงเรียนปัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตอำเภอปัว ออกมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ อย่างมีความสุข

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ