ออกให้บริการช่วยเหลือ รับผู้ป่วยชายติดเตียงจากโรงพยาบาล กลับมารักษาตัวที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการช่วยเหลือ รับผู้ป่วยชายติดเตียงจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ