ตีเส้นจราจร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๓๑ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ตีเส้นจราจร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อบอกเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ