ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวกัน บริเวณหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลปัว พร้อมรับผู้บาดเจ็บชาย นำส่งไปทำแผล ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวกัน บริเวณหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลปัว พร้อมรับผู้บาดเจ็บชาย อายุประมาณ ๑๒ – ๑๘ ปี นำส่งไปทำแผล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ