ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านปรางค์ และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PP ๕๓ บ้านปรางค์ และบริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๒๔๒ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ให้ส่องสว่างได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ