โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา , บุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อให้บุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเด็กจมน้ำ และเด็กนักเรียนมีการฝึกทักษะการว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ