ฉีดล้างมูลนกและขัดทางเดินเท้า บริเวณร้านลักกี้ซุปเปอร์สโตร์ ถึงร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๒๘ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างมูลนกและขัดทางเดินเท้า บริเวณร้านลักกี้ซุปเปอร์สโตร์ ถึงร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง ให้สะอาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ