ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด ณ คลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

เวลา ๑๕.๔๙ น. ของวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด ณ คลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ