ออกให้บริการล้างทำความสะอาด บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว

เช้าของวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการล้างทำความสะอาด บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ