ซ่อมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ พร้อมเปลี่ยนโคมไฟในพื้นที่บ้านขอน และเก็บรวบสายสื่อสาร บ้านร้อง – บ้านนาป่าน

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๔๔ , PG ๙๔ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ พร้อมเปลี่ยนโคมไฟจากโคมหลอดสั้นเป็นโคมยาว ในพื้นที่บ้านขอน พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BK ๑๒๖ และเก็บรวบสายสื่อสาร ถนนบ้านร้อง – บ้านนาป่าน ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ