ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๒๐๙

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ