ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านขอน

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๑๑๒ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BK ๑๐๒ บ้านขอน ที่มีสภาพชำรุดให้ใช้การได้ดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ