ถมหิน กรวด และทราย เพื่อทำถนน ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ถมหิน กรวด และทราย เพื่อทำถนน ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนฤเบศร์ วงศ์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ