ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพงโรงเรียนบ้านขอน พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

ช่วงเวลาค่ำของวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพงโรงเรียนบ้านขอน พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ ๕๔ ปี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและแก้มซ้ายบวม อีกรายเป็นเพศชาย อายุประมาณ ๕๕ – ๖๐ ปี มีอาการแน่นหน้าอก และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวิรัตน์ รสชะเอม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ