ซ่อมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านไร่รวงทอง , บ้านสวนดอก , บ้านต้นแหลง พร้อมตัดแต่งเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุมไฟกิ่ง บ้านปรางค์ และตรวจสอบไฟกิ่ง บ้านป่าลาน

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ซ่อมไฟกิ่ง พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๗๗ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง RT ๒๐ ของบ้านไร่รวงทอง , ในพื้นที่บ้านสวนดอก จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๒๖ , SD ๓๐ , ในเขตบ้านต้นแหลง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง TR ๗๔ พร้อมตัดแต่งเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุมไฟกิ่ง บ้านปรางค์ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PP ๖๙ และตรวจสอบไฟกิ่ง บ้านป่าลาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ