ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์

บ่ายวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมกับคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน , ตัวแทนสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว ร่วมกันประชุม เพื่อหารือเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ