ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ บริเวณคลองสวยน้ำใส และสะพานบ้านร้อง – บ้านเสี้ยว

บ่ายวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ บริเวณคลองสวยน้ำใส และสะพานบ้านร้อง – บ้านเสี้ยว (ข้างร้านครัวเสบียง) ร่วมกับปลัดอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ