ฉีดล้างทำความสะอาด ลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด ลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปัวให้สะอาด