ประชุม Kick off เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ชุมชนท้องถิ่นดื่มไม่ขับ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม Kick off เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ชุมชนท้องถิ่นดื่มไม่ขับ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)