“ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปัว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562”

กิจกรรมเด่นในเดือนกรกฎาคม 2562
“ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปัว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562”