ปฐมพยาบาลผู้ป่วยหญิง เป็นลมหมดสติ ใจสั่น อ่อนเพลีย ชาตามนิ้วมือ บริเวณร้านแว่นท๊อปเจริญ สาขาปัว และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล