ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 

ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลปัว ด้วยนะคะ #ระดับดีเยี่ยม #สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง …และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ