เทศบาลตำบลปัวรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและถูกต้อง

มาคัดแยะขยะให้ถูกวิธีกันเถอะ…
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ถูกถัง ช่วยลดปริมาณขยะลงได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ…#การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน