ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหญิง ๒ ราย จากอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ หน้าร้านดีจริง และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว