ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลาบชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เทศบาลตำบลปัว