พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร