ออกตรวจสอบ พร้อมรับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๑ เรียกไม่รู้สึกตัว ร่วมกับทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว