การประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ

การประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ​เทศบาลตำบลปัว​ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปัว​​ สมาชิกสภาเทศบาล​ ประธาน อสม.และ​กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว