ประชาสัมพันธ์การย้ายตลาดสด(ตลาดเช้า)

ด้วยเทศบาลตำบลปัวจะดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) หลังใหม่ในพื้นที่เดิม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558  เป็นต้นไป และเทศบาลได้สร้างตลาดสดชั่วคราวไว้  ณ  บริเวณสนามกีฬาพญาผานอง (ด้านติดกับถนนปัว-บ่อเกลือ) เพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าขายและผู้มาใช้บริการกับตลาดบน(ตลาดเช้า) ซึ่งตลาดชั่วคราวได้เปิดบริการแล้วเมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมา

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์    เทศบาลตำบลปัว