ลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

ชุมชนเทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนโครงการใหม่ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ชุมชนเทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล