ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน รับสมัคร…พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก…#คุณสมบัติ #ปตรีทางการศึกษาเอกปฐมวัย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่…กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว หรือ โทร 054-791400 ต่อ 33