เทศบาลตำบลปัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม จากจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลภูเรือ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ภูเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูเรือและคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือและอำเภอปัว ให้สอดคล้องกับโครงการสี่เหลี่ยวเศรษฐกิจไทย เวียดนาม ลาว พม่า ซึ่งทั้งอำเภอภูเรือและอำเภอปัวเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ไปยังเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ทั้งนี้ได้ให้การต้อนรับนำคณะ ณ โรงแรมชมพูภูคา และลงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอปัว อาทิ ดอยซิลเวอร์ โรงเรียนชาวนา เป็นต้น