กิจกรรมทัศนศึกษา “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ใก้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง ณ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร  อำเภอปัว และวัดศรีมงคลหรือวัดก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน