จิตอาสาเทศบาลตำบลปัวร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 3

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเทศบาลตำบลปัวร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งอำเภอปัว 12 ตำบล 105 หมู่บ้านจำนวน1,700 คน ในการปรับภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดบริเวณสองข้างทางตั้งแต่ปั้มเชลล์ถึงโลตัสสาขาปัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปัว
องค์กรการปกครองส่วนท้่องถิ่น อสม. และประชาชนชาวเมืองปัว ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิด ณ สวนสาธารณะอางเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี