แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ท่าน พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงาน สปสช.กองทุน LTC และเจ้าหน้าที่ CM ในพื้นที่ 4 แห่ง และCG เดินทางเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่