การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาล จัดให้มการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการโครงการและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว