ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราต

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป