ตรวจสถานที่จัดตลาดนัด บขส.ปัว

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยพันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสถานที่เปิดตลาดนัด บขส.ปัว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี