มอบแว่นตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลปัว

วันที่ 12  ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัวได้รับเกียรติจากพลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์ และท่านทลวงรน วรชาติ ข้าราชการบำนาญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 15 พร้อมคณะ เดินทางมามอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลปัว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแว่นสายตาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ใช้ในการอ่านหนังสือ การสนเข็ม หรือแม้แต่การดูทีวีได้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับ