ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านขอน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

บ่ายวันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว และชุมชนบ้านขอน โดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานรนส่วนตำบลและผู้แทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทางของบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว ณ วัดราชสีมา(บ้านขอน)