ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะบ้านขอนจากเทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือย จังหวัดขอนแก่น ณ วัดราชสีมา(บ้านขอน) หมู่ที่ 1 ตำบลปัว