เทศบาลตำบลปัวร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด+ละ+เลิก การใช้ถุงพลาสติก

🎉🎉1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป “งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ของห้างสรรพสินค้า ชูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 🔊🔊

🎉🎉เชิญชวนประชาชนเตรียมถุงผ้า หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับธรรมชาติในการบรรจุสินค้า เมื่อไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ตลาดสด