เทศบาลตำบลปัว โดยงานเทศกิจ สำนักปลัด ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เทศบาลตำบลปัว โดยงานเทศกิจ สำนักปลัด ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 🤓😁😆 ขับขี่อย่างมีวินัย เพื่อให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยในการใช้รถถนน 27 ธันวาคม 2562 – 2 ธันวาคม 2563