โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน อบจ.น่าน

วันที่ 3 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน อบจ.น่าน เพื่อให้เด็กๆได้ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่าน