บันทึกเทปรายการ เช็คอินถิ่นเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปัว ให้การต้อนรับและนำเที่ยว ทีมผลิตรายการ “เช็คอินถิ่นเหนือ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปัว อาทิ สักการะอนุสาวรีย์พญาผานอง รู้จักกับวัดต้นกำเนิดเมืองปัววัดพระธาตุเบ็งสกัด ต้นดิ๊กเดียมต้นไม้มหัศจรรย์ ณ วัดบ้านปรางค์ เป็นต้น โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT