เทศบาลตำบลปัวจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปัว จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลปัว ซึ่งการดำเนินการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติฯ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว